Placebo effect bij kinderen

Hoe laat jij het Placebo effect werken voor je kind?

Wat we kunnen leren van een rattenexperiment over kinderen

Wat een ratten experiment te maken heeft met kinderen opvoeden?! Je verwacht het niet! Bij lab ratten heeft de manier waarop je hen behandelt effect op hun prestaties. Het is niet vreemd dat dit een vergelijkbaar effect heeft bij kinderen, dit effect wordt op een positieve manier ingezet bij Integratieve Kindercoaching.

In 1963 deed Bob Rosenthal, toen nog een jong psycholoog een interessant experiment. Hij hing bordjes op bij twee kooien met ratten. Op het ene bordje staat dat het om speciaal getrainde, intelligente beestjes gaat. Bij de andere kooi wordt vermeld dat er domme, slome ratten in zitten. Die dag geeft Rosenthal studenten de opdracht om de ratten in een doolhof te zetten en te timen hoe lang de beestjes erover doen om de uitgang te vinden. Wat de studenten niet weten is dat geen van de ratten speciaal getraind is. Het zijn allemaal normale ratten. De uitkomst van dit onderzoek is verbazingwekkend. De ratten waarvan de studenten denken dat ze slimmer zijn, presteren ook daadwerkelijk beter. Het lijkt wel magie… en ze doen het niet zomaar een beetje beter, nee ze doen het bijna 2 keer zo goed als domme ratten. Hoe was dit mogelijk! 

Rosenthal ontdekte dat de manier waarop de studenten de ratten aanraakten anders was, namelijk warmer, zachter en verwachtingsvoller. Hierop veranderde het gedrag van de ratten. Ze gingen er beter van presteren

Hoe werkt dat dan bij kinderen, veranderen hun (school-) prestaties ook naarmate ze anders benaderd worden?

Vervolgens vroeg Rosenthal zich af of als leraren horen dat een kind een trage leerling is, of deze verwachting zichzelf dan ook waar maakt. En warempel… 

Op een school in San Francisco worden leraren verteld dat er een groep leerlingen is die hoger scoorden op een IQ test en dus slimmer waren dan een andere groep. In realiteit werd er een muntje opgegooid om te bepalen welke leerling in de ene of andere groep werd ingedeeld. Net als bij het experiment met de ratten bleek dat de leraren de groep ‘slimme’ leerlingen meer aandacht, complimentjes en hoopvolle blikken gaven waardoor de kinderen zichzelf ook anders gingen zien. Het effect op de jongste leerlingen is het grootst, zij maakten in 1 jaar een IQ ‘sprong’ van wel 27 punten. De grootste vooruitgang werd geboekt door jongens met een Mexicaans uiterlijk, de groep waar normaliter het minst van wordt verwacht. Rosenthal noemde deze ontdekking het Pygmalion effect. We zouden dit ook wel het placebo effect kunnen noemen. 

Hoe werkt discriminatie en pesten slechte prestaties in de hand?

De tegenhanger van het Pygmalion effect heet het ‘Golem effect’ wat we ook het ‘Nocebo effect’ kunnen noemen. Het onderzoek naar het ‘Golem effect’ bij kinderen toonde aan dat kinderen van wie minder verwacht werd, minder vaak aangekeken werden. Er werd meer afstand van ze genomen en ze werden minder toe gelachen. Het resultaat was bij de ratten net zo schokkend als bij mensen. Vanwege de immoraliteit van het doen van experimentele onderzoeken op kinderen of mensen naar dit effect is hier veel minder over bekend. Het Golem effect is de donkere kracht achter discriminatie, pesten, verschillen in inkomens en carrière progressie. Daar horen we al veel over en is nog ontzettend veel in te doen.

Het Placebo effect werkt!

Waar ik het over wil hebben is het Placebo effect. Als integratief kindercoach is het Placebo effect een ontzettend belangrijke factor in het werken met kinderen. Misschien wel het belangrijkste middel om kinderen te helpen een beter beeld van zichzelf te krijgen, want daar begint het mee. Ieder kind is uniek, kent zichzelf het beste en weet wat het wil diep vanbinnen. In mijn praktijk werk ik aan de sterkte van het ‘ik’ van het kind, het unieke individu van elk kind. 

In de gesprekken met kinderen komt vaak aan het licht dat kinderen last hebben van het Golem effect, omdat ze ‘anders’ zijn dan vriendjes, klasgenoten, hun ouders, broers of zussen en daardoor anders behandeld worden. Het gevolg is vaak een gevoel van minderwaardigheid, onzekerheid of schaamte wat kan leiden tot ‘ongewenst’ gedrag zoals boosheid, liegen, niet spreken, huilen of niet willen spelen met andere kinderen. 

Hoe werkt dat bij integratieve kindercoaching?

Kinderen zijn meer nog dan volwassenen op zoek naar bevestiging, aanmoediging een glimlach en een bevestigende blik of gebaar. Gaat het dus even wat minder goed op school, denk dan aan het experiment van Bob Rosenthal en bedenk hoe je op een liefdevolle, zachte manier je kind kan helpen.

In mijn praktijk help ik kinderen om de weg terug te vinden naar hun gelukkige zelf. Door hun sterke kanten positief te bevestigen, door ze meer in zichzelf te laten geloven en ze te laten stralen. Gelukkige kinderen leiden tot gelukkige gezinnen en een gelukkige wereld!

Wil je meer meer informatie of advies bij de opvoeding van jouw kind, lees dan meer op mijn mijn site of neem contact op!